Plzeň +420 775 634 775 / Dnes do 19hod

Karlovy Vary +420 777 202 290 / Dnes do 18hod

Stará Role +420 736 517 631 / Dnes do 17hod

Sokolov +420 737 205 290 / Dnes do 18hod

BG FIT - měření body geometrie

Objednejte se k nám na BG FIT a získejte ze své jízdy maximum!

Ceník

BG Fit nastaveni kola kompletní: 3 499,- Kč (použití systému Retül Vantage)

Zeptejte se na cokoli k BG FITu?
 +420 775 634 775  

Nebo se přímo objednejte..

Základní informace

Body Geometry Fit je jediný kompletní systém produktů a nastavení kola, který je vědecky otestován, vycházející z lékařských poznatků a anatomických předpokladů konkrétního jezdce. Umožňuje jezdcům maximalizovat výkon, výdrž a pohodlí, ale také možnost odstranění zdravotních problémů a jejich předejití. V průběhu vaší osobní schůzky zhodnotí vyškolený Fit specialista vaše osobní potřeby a systematicky přizpůsobí jízdní pozici kola a vybavení vašemu tělu. Jedině tak lze dosáhnout ideálního nastavení vašeho kola vůči vašim tělesným proporcím a jízdním požadavkům. Jezdec se nemusí přizpůsobovat kolu, ale kolo se přizpůsobí jezdci. BG Fit není jen pro závodníky, ale pro každého, kdo chce, aby kolo bylo součástí jeho těla a vyhovovalo jeho jízdnímu stylu. 

 

Pět kroků k perfektnímu fitu: 

Rozhovor
Specialista na Body Geometry Fit zjistí vše o vašem jízdním stylu, cílech a další důležitých věcech, aby vám jako jezdci porozuměl.

Fyzické vyšetření
Specialista na fit provede proces o 18 krocích, aby zjistil vaši ohebnost a parametry vašeho těla. To je nezbytné pro nastavení vašeho kola a vybavení.

Analýza jízdy
Váš Fit specialista vizuálně zhodnotí vaši pozici při jízdě na kole. To poskytne dodatečnou informaci, abychom optimalizovali vaši pozici a výbavu.

Fit
Během 15 kroků nastaví specialista vaše kolo přesně dle vašich proporcí a také upraví komponenty, pokud je potřeba. Nakonec je výběr sedla a jeho pozice, boty, vložky, pozice kufrů a řídítek přesně nastavena dle vašeho těla.

Následná schůzka
Na závěr procesu navrhne váš Fit specialista následnou schůzku, aby zrevidoval vaše přizpůsobení nové pozici, zodpověděl vaše otázky a poskytl pomoc, abyste ze své jízdy dostali maximum.

Retül: oficiální nástroj našich obchodů

Body Geometry Fit a Retül kombinují nejlepší metodu a nejlepší nástroje pro fit a přinášejí tak bezkonkurenční spojení s vaším kolem.

Retül 
Nástroj Retül je pevně spjat s technologií nastavování kol. Jednoduše řečeno, je srdcem všeho, co v této oblasti děláme. A i když víme, že je všechno ve prospěch jezdce, považujeme za důležité Vám vysvětlit, jak to všechno funguje. Pojďme do detailů.

Vantage
Vantage je nástroj, jenž obsahuje čtyři infračervené kamery, které detekují signál z 16 LED diod. Diody jsou na jezdci připevněny pomocí zařízení, které nazýváme "harness". K přenosu signálu dochází bezdrátově. Z každého sešlápnutí pedálu a pohybu těla získáváme velké množství informací, které nazýváme "Stroke Intelligence". V hrubých obrysech můžete považovat tento systém za záznamové zařízení, ve finále zjistíte, že velmi přesně analyzuje každé sešlápnutí pedálu, jedno za druhým a umožňuje Body Geometry FIT technikovi pracovat velmi přesně aniž by se prodlužoval vlastní čas potřebný pro nastavení. Vantage disponuje inteligencí s jejíž pomocí měří úhly, v jakých se pohybuje dolní končetina během celého průběhu chodu pedálu. To znamená, že nahrává a poskytuje průměrné hodnoty z linie, kterou tvoří dolní končetina v rámci úhlů zaznamenaných v kotníku, koleni a kyčli. Současně poskytuje informace z 3D pohledu a velmi přesně zaznamenává pohyb kolena směrem dopředu, do strany i dozadu. Celkem Vantage analyzuje data z 20 bodů, aby rozpoznal, kde pohyb pedálu začíná a končí a současně analyzuje pohyb celého těla během pohybu.

Shromážděná data jsou pak přenášena přes náš patentovaný RF signál. Dokonce jsme zajistili, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení přenosu dat, a proto jsme vybavili každý komponent dvěma různými procesory (jeden pro signál, druhý pro analýzu dat). To umožňuje jak technikovi, tak jezdcovi vidět přesná data v reálném čase, takže případná změna pozice může být provedena velmi rychle a přesně. Vantage jako hardware je výjimečný a jeho software je stejně působivý. S pomocí zařízení Zin již 10 let sbíráme data z tisíců fitů. S pomocí těchto dat tvoříme něco jako "normy" pro doporučené pozice korespondující s s dobrým přenosem síly a efektivitou. Spojení dokonalého hardwaru a softwaru vytváří nekonečnou sadu dat, díky které garantujeme, že navržená pozice bude perfektní a navíc dosažená v nesrovnatelně kratším čase.

Časová náročnost
Obvyklá doba trvání kompletního nastavení posedu s pomocí Retül je v průměru 3-4 hodiny.

Naši Fit specialisté
Certifikovaní Body Geometry Fit specialisté jsou tu proto, aby maximalizovali Váš prožitek z jízdy. Jsou speciálně vyškoleni na Specialized Bicycle Components University - museli složit náročné zkoušky a mají ověřené znalosti, aby systematicky přizpůsobili Váš posed na kole a vybavení Vašemu tělu.

Nastavení kola pomocí systému Retül Vantage je dostupný po předchozí rezervaci pouze na pobočce Specialized Concept Strore v Plzni.

BG Fit nastaveni kola základní:  (bez použití Retül Vantage systému)

 • měření šířky sedacích kostí a výběr sedla
 • nastavení odpružení (u horských kol)
 • nastavení výšky sedla pomocí goniometru
 • určení správné předozadní pozice a úprava sklonu sedla
 • nastavení pozice a rotace řidítek
 • základní nastavení kufrů

Časová náročnost:

 • Na základní nastavení si budete muset vyhradit zhruba 1 hodinu.
 • Základní nastavení kola může provádět kterýkoli vyškolený pracovník nebo BG fit specialista.
 • Po absolvování základního nastavení kola je možné si dodělat BG fit za pomocí DATA systému nebo kompletní Retül za zvýhodněnou cenu.
 • Nastavení kola pomocí Specialized DATA systému je dostupné po předchozí rezervaci na pobočce Cyklo Vondráček v Karlových Varech.
 • Nastavení kola pomocí Retül Vantage systému je dostupné po předchozí rezervaci na pobočce Specialized Concept Store Plzeň.

Potřebujete se zeptat a upřesnit si cokoliv k BG FITu?  +420 775 634 775 

Chci objednat termín